Zmieniamy dane w biznes

Skontaktuj się z nami!

Zmieniamy dane w biznes

Efektywne działania digital marketingu opierają się na dokładnych danych. Dzięki nim generujemy realny biznes naszych Partnerów w kanale on-line.

Dobór źródeł danych

Współpracę z Partnerami rozpoczynamy od pogłębionego audytu.

Współpracę z Partnerami rozpoczynamy od pogłębionego audytu. Podstawą naszych działań jest identyfikacja wszelkich źródeł danych, które mogą mieć wpływ na wzrost biznesu w Internecie. Z reguły firmy wykorzystują jedynie ich niewielki procent, dlatego też odpowiednie zagospodarowanie pozyskanych informacji może stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej.

Oprócz analityki strony WWW, pozyskujemy również dane pozostawiane przez klientów w sieci i dane użytecznościowe strony WWW. W trakcie prac analizujemy informacje na temat działań konkurencji, branżowych trendów / mikro trendów, nastrojów i zachowań konsumenckich, preferencji zakupowych oraz wiele innych.

Tracking

Prawidłowe śledzenie danych jest dla procesów biznesowych niemal tak samo istotne jak odpowiedni dobór ich źródeł.

Prawidłowe śledzenie danych jest dla procesów biznesowych niemal tak samo istotne jak odpowiedni dobór ich źródeł.

Na tym etapie upewniamy się, czy wszystkie wybrane przez nas informacje są spójne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Opracowujemy także procesy zaawansowanego i niestandardowego trackingu, którego celem jest mierzenie danych szczególnie istotnych dla biznesu. Tylko wiarygodne informacje stanowią dla nas punkt wyjścia do budowania realnej strategii biznesowej naszych Partnerów.

Automatyzacja

Analiza i obróbka dużych zbiorów danych (big data) jest trudna oraz czasochłonna.

Analiza i obróbka dużych zbiorów danych (big data) jest trudna oraz czasochłonna. Dlatego też w kolejnym etapie prac przygotowujemy mechanizmy, pozwalające w jak największym stopniu zautomatyzować procesy przetwarzania danych oraz raportowania. Dzielimy dane na segmenty i decydujemy, które dane obsługujemy ręcznie, a które automatycznie.

Wybór narzędzi

Zbieranie i przetwarzanie istotnych biznesowo danych wymaga doboru odpowiednich narzędzi oraz systemów.

Zbieranie i przetwarzanie istotnych biznesowo danych wymaga doboru odpowiednich narzędzi oraz systemów. W zależności od potrzeb Klienta, złożoności projektu i zakładanych budżetów, dobieramy odpowiedni zestaw narzędzi. Naszym Partnerom oferujemy dostęp do najlepszych na świecie technologii marketingowych oraz analitycznych, wraz z ich wdrożeniem i późniejszą obsługą.

KPI

Na podstawie danych oraz dostępnych technologii ustalamy realne, biznesowe KPI’s, które chcemy osiągnąć wspólnie z Partnerami biznesowymi

.

Na podstawie danych oraz dostępnych technologii ustalamy realne, biznesowe KPI’s, które chcemy osiągnąć wspólnie z Partnerami biznesowymi. W przypadku dużych podmiotów dzielimy KPIs oraz pozyskiwane dane pomiędzy poszczególne działy. Wszystko po to, aby decyzje oparte na danych podejmowane były w wielu obszarach działania organizacji.

Zwrot z inwestycji

Wszystkie nasze działania skupione są na rozwoju biznesu Partnerów.

Wszystkie nasze działania skupione są na rozwoju biznesu Partnerów. Szacujemy więc, w jaki sposób oraz w jakim horyzoncie czasowym zbierane dane i wdrożone technologie marketingowe pozwolą osiągnąć realny zwrot z inwestycji.