Cross-channel marketing – Raport

Cross-channel marketing – Raport

Optymalizacja procesów cross-channel marketingu jest jednym z wiodących trendów na rynku technologii marketingowych. Uważnej lekturze polecamy wyniki badań przedstawione w najnowszym The 2015 Digital Marketer Report, który został przygotowany przez Experian Marketing Services.

Cross-channel marketing to złożony proces. Najczęściej wymaga zaangażowania kilku działów firmy oraz analizy skomplikowanych danych. Koordynacja poczynań pracowników oraz zrozumienie wagi informacji pozwalają na stworzenie spójnej koncepcji. Stąd już tylko krok dzielący marketerów od licznych punktów styku z klientami. Niestety, droga do osiągnięcia celu jest kręta, a działy marketingu napotykają na niej wiele przeszkód blokujących, często bardzo skutecznie, dalsze działania.

Niemal jedna trzecia (32 proc.) respondentów twierdzi, że to brak punktu widzenia pojedynczego klienta jest największym wyzwaniem, jakie stoi przed ich strategią marketingu wielokanałowego. Dwie kolejne, główne przeszkody w budowaniu tego rodzaju koncepcji to szeroko pojęte ograniczenia technologiczne (31 proc.), a także rodzaj struktury organizacyjnej (31 proc.).

grafika_1źródło: The 2015 Digital Marketer Report

 

Co czwarty z marketerów (25 proc.) nie jest pewien drogi, jaką powinien zmierzać. Interesujące jest natomiast to, że ograniczenia budżetowe są przeszkodą dla zaledwie co piątego badanego (22 proc.).

grafika_2źródło: The 2015 Digital Marketer Report

 

Cross-channel marketing – stan obecny

Połowa (50 proc.) ankietowanych uważa działania marketingowe swojej firmy za autonomiczne, jednak dopasowane do różnych kanałów. 29 procent badanych twierdzi, że są one skoordynowane, a 17 procent z nich stwierdza, że są one autonomiczne i nieskoordynowane. Zaledwie 4 procent pytanych przedstawicieli działów marketingu określa swoje działania w wielu kanałach jako w pełni zintegrowane, a tym samym sprawnie prowadzące klientów przez lejek sprzedażowy.

grafika_3

źródło: The 2015 Digital Marketer Report

 

Na sposób integracji działań niebagatelny wpływ ma sama struktura działów marketingu. Co trzeci badany (35 proc.) stwierdził, że pracuje w dobrze zintegrowanej komórce firmy.

grafika_5źródło: The 2015 Digital Marketer Report

 

Na drodze do poznania konsumenta

43 procent spośród ankietowanych jako najważniejszą przeszkodę stojącą na drodze do poznania kompletnego punktu widzenia klienta podaje złej jakości dane. Czterech na dziesięciu respondentów (39 proc.) uważa, że to znaczna autonomia poszczególnych działów firmy nie pozwala w pełni poznać stanowiska klienta.
grafika_4źródło: The 2015 Digital Marketer Report


O raporcie:
The 2015 Digital Marketer Report został oparty na danych z ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 1012 marketerów, którzy w pełni odpowiedzieli na zadane pytanie. Badanie prowadzono w dniach od 10 listopada do 7 grudnia 2014 r. Odpowiedzi zostały zebrane od marketingowców z całego świata, w tym m.in. z Australii, Chin, Francji, Kanady, Niemiec, Singapuru oraz USA.

Fot.: pexels.com
Michał Grzebyk
ADMINISTRATOR
Profil

Podobne wpisy