Projektowanie UI w zgodzie z UX. Trendy 2018

Projektowanie UI w zgodzie z UX. Trendy 2018

Projektowanie interfejsów witryn internetowych czy aplikacji, rozumiane jako proces kreatywno-logiczno-techniczny, ulega nieustannemu postępowi. Jeszcze kilka lat temu Responsive Web Design (RWD) nie było znane nikomu, dziś jest to standard. Podejście „mobile first” przestało być innowacyjnym myśleniem, stało się normą, której stosowanie dodatkowo zostało przypieczętowane wprowadzeniem przez Google Mobile First Index. Jak zmienia się projektowanie User Interface i User Experience, gdy projektowanie zorientowane na użytkownika stało się wiodącym trendem?

Wpływ na proces projektowy UI w zgodzie z UX ma wiele czynników, które wyznaczają kierunek jego rozwoju. Najważniejsze to: cele biznesowe, funkcjonalność, użyteczność i wreszcie wygląd (estetyka).

CELE BIZNESOWE są niezaprzeczalnie najważniejszym motorem zmian w trendach projektowania stron i aplikacji. Mają one ponadto wpływ na pozostałe czynniki – aby dowieźć założone cele, np. generowanie leadów, ruchu i sprzedaży, powinniśmy odpowiednio przygotować funkcjonalność, użyteczność i wygląd witryny. Odpowiednie konstruowanie współzależności tych czynników daje nam trend, który, niejako samoistnie, naturalnie wyłania się w postaci user-centered design.

Projektowanie zorientowane na użytkownika istniało w zasadzie od zawsze, kiedy tylko zaczęto tworzyć interfejsy, bo przecież każdy projektant stron internetowych musiał przewidzieć pewne zachowania odbiorcy, przemyśleć to, jak użytkownik będzie się poruszał po stronie, przeanalizować flow aplikacji czy zadbać o estetykę. Takie podejście to podstawy user-centered designu.

Jednak rok 2018 to czas, kiedy projektowanie zorientowane na użytkownika wchodzi na wyższy poziom. Użytkownik przestaje być postrzegany jako tzw. persona, ale raczej widziany jest jako człowiek z krwi i kości, z konkretnymi oczekiwaniami, który szybko, łatwo i w przyjazny sposób zrealizuje swój cel dzięki aplikacji lub za pomocą strony www.

W wyniku takiego podejścia rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu UX, tych, którzy rozumieją i potrafią zdefiniować zachowania użytkowników, są świadomi możliwości i ograniczeń technologii, potrafią stosować rozwiązania techniczne, a jednocześnie patrzą w stronę, w którą nie spojrzał jeszcze nikt.

FUNKCJONALNOŚĆ 2018 to już nie tylko serwis z contentem, to content inteligentnie serwowany w postaci coraz to lepszej personalizacji (za przykład mogą posłużyć takie serwisy jak Spotify czy na naszym gruncie – Przepisy.pl, które oferują szereg funkcjonalności, mających na celu dopasowanie contentu do preferencji odbiorcy). Rozwój technologiczny (hardware) daje olbrzymie możliwości współpracy z oprogramowaniem działającym na stronach czy w aplikacjach (software). Przykładem mogą być funkcjonalności takie jak obsługa gestów lub mowy, które służą do poruszania się po serwisie (np. Przepisy.pl).

UŻYTECZNOŚĆ 2018. Wiedza z zakresu UX umożliwia dziś sfokusowanie projektowania użyteczności stron i aplikacji przede wszystkim na człowieku i jego zachowaniach. Jedną z dobrych praktyk jest wprowadzanie do szerokiego użytku prostych, skutecznych rozwiązań, wywodzących się z aplikacji przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, co skutkuje znacznym poprawieniem użyteczności aplikacji. Jeżeli człowiek z dysfunkcjami, np. ruchowymi, jest w stanie obsłużyć aplikację i jest ona dla niego zrozumiała, to zastosowane tam rozwiązania sprawdzą się w aplikacji ogólnodostępnej – taką użyteczność docenią wszyscy, również początkujący i mniej wprawni użytkownicy, m.in. seniorzy. Tu warto zapoznać się ze standardem WCAG (sugerującym np. stosowanie dużych, czytelnych fontów w nagłówkach, definiujących cel, oraz dużych buttonów, wygodnych do kliknięcia). Również rozwój oprogramowania do prototypowania, takiego jak np. Sketch, Adobe XD, uxPin, Axure, w połączeniu z wiedzą socjologiczną i psychologiczną, ukierunkowaną na zachowania ludzkie, daje możliwość optymalnego dostosowania elementów interfejsu do potrzeb użytkowników oraz nieograniczone możliwości wielokrotnego testowania ich zachowań na stronach, bez konieczności inwestowania w drogi proces wdrażania kolejnych wersji.

DESIGN (wygląd) 2018. Biorąc pod uwagę cele biznesowe, funkcjonalność i użyteczność stron czy aplikacji, wygląd schodzi na drugi plan – strona z ładnymi zdjęciami i dobrze dobranymi kolorami nie zawsze oznacza skuteczność biznesową, niemniej estetyczny wygląd poprawia odbiór i daje wrażenie poczucia ładu. Z tego powodu nadal dobrze sprawdza się skupiony na funkcjonalności Flat design. Biorąc pod uwagę user-centered design w obszarze wyglądu, można zauważyć, że coraz częściej wprowadzane są duże kontrastowe fonty (tu również WCAG), proste elementy animacji oraz krótkie filmy video, które w szybki i oczywisty sposób informują usera o celu serwisu czy przekazie reklamy i przykuwają jego uwagę. Wszystkie tego typu działania wynikają z faktu, że w 2018 roku skupiamy się przede wszystkim na człowieku i jego potrzebach. Zwykle nie ma on czasu na zapoznawanie się z przeładowanymi treścią blokami informacji, najlepiej zaś zapamiętuje (koduje) – szybkie, krótkie komunikaty, które odbiera bezustannie, pędząc przed siebie.

Podobne wpisy